ถวายความดีแด่ในหลวง...

posted on 02 Apr 2009 09:28 by seedofwisdom
 
 
 
บทความโดย โครงการต้นกล้าแห่งปัญญา
 
 
ผมรู้สีกตื้นตันใจทุกครั้ง
 
เมื่อดูพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง
 
หรือดูสารคดีเฉลิมพระเกียรติของพระองค์
 
ไม่รู้เหมือนกันนะว่า
 
คนไทยทำบุญด้วยอะไร
 
จึงได้มีพระมหากษัตริย์ที่ทุ่มเทชีวิต
 
ประกอบพระราชกรณียกิจอย่างไม่รู้เหนื่อย
 
เพื่อคนไทยได้ขนาดนี้
 
 
 
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓
 
ในหลวงทรงพระราชทาน
 
พระปฐมบรมราชโองการแก่พสกนิกรชาวไทยว่า
 
"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
 
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"
 
ห้าสิบกว่าปีแล้วสินะ
 
ที่พระองค์ทรงทุ่มเทและมุ่งมั่น
 
ทำเพื่อประชาชนคนไทยทั้งปวง
 
โดยไม่แบ่งแยกศาสนา
 
ลัทธิ เผ่าพันธุ์ หรือชนชั้น
 
พระเมตตาที่พระองค์มีให้แก่ประชาชน
 
ทำให้เกิดความสามัคคี สงบสุข เสมอมา
 
 
 
ในฐานะที่เราเป็นคนรุ่นใหม่ของสังคม
 
ยังมีพลังเปี่ยมล้น
 
ที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีดีให้กับสังคม
 
เราจะทำอะไรได้บ้างนะ
 
นอกจาก
 
กิน นอน ใช้จ่าย และทะเลาะกัน
 
ผมหวังอย่างยิ่ง
 
โครงการเล็ก ๆ นี้ จะไปจุดประกายแสงแห่งปัญญา
 
ให้เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ ในชนบท
 
ให้รู้จักรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
 
เกิดปัญญาที่จะไม่หลงมัวเมา
 
ไปกับเทคโนโลยีที่แสวงหาผลกำไรอย่างไม่สิ้นสุด
 
 
 
 
bobotravel
 
๒ เมษายน ๒๕๕๒

Comment

Comment:

Tweet

big smile big smile big smile

#5 By น้ามชา on 2009-04-05 16:12

อยู่อย่างพอเพียง

ไม่ทะเลาะกัน

ท่านก็คงสุขใจ

รักและสามัคคีคือความดีที่ทำง่ายๆเพื่อพ่อหลวงของปวงชน

#4 By baka-copain on 2009-04-03 10:42

กลับคืนสู่ธรรมชาติกันเถอะbig smile

บางที.. การที่กลับไปอยู่อย่างพอเพียง อยู่ด้วยน้ำใจใช่น้ำเงิน
มันเป็นการช่วยปลดภาระของพ่อหลวงได้surprised smile

#3 By S.Sasi on 2009-04-02 15:30

ผมรักพระเจ้าอยู่หัว

ท่านเหนื่อยเพื่อเรามา

นานมากแล้วopen-mounthed smile open-mounthed smile

#2 By Bozzy on 2009-04-02 10:06

โชคดีที่ได้เป็นประชาชนของพระองค์ท่านจริงๆbig smile big smile big smile big smile

#1 By lekprapan on 2009-04-02 09:55